LESTEDO

A igrexa de Santiago de Lestedo está no concello de Palas de Rei, no punto quilométrico 71,900 do Camiño Francés

Escoita as badaladas da campá grande

La iglesia de Santiago de Lestedo está en el ayuntamiento de Palas de Rei, en el punto kilométrico 71,900 del Camino Francés

Escucha las campanadas de la campana grande

Santiago de Lestedo  church is in the township of Palas de Rei, at kilometre 71,900 of the French Way

Listen to the big bell

As campás da Igrexa de LESTEDO

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE LESTEDO                                   LESTEDO CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:   JUAN Mª DE LA SOTA

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1897

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Do/C

EstadoCondition:   en uso/in use

Inscricións:     JHS MARIA Y JOSE  1897 SE HIZO SIENDO ECONOMO D JOSE MENDEZ GONZALEZ

                                 Juan M. de la Sota

                                                HIJO

                                               LUGO

Inscriptions:

JHS MARY AND JOSEPH

1897

WAS MADE BEING A TRUSTEE SIR JOSÉ MÉNDEZ GONZÁLEZ

JUAN M. DE LA SOTA, SON      LUGO

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1865

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:   non se toca, badalo roto/it can’t be played, the clapper is broken

Inscricións:   JHS SANTA MARIA ORA PRONOBIS

AÑO DE 1865

Inscriptions: JHS SAINT MARY PRAY FOR US

YEAR 1865