PACIO

A igrexa de Santa María de Pacio está no punto quilométrico 75,096 do Camiño Primitivo

Escoita a súa campá

La iglesia de Santa María de Pacio está en el punto kilométrico 75,096 del Camino Primitivo

Escucha su campana

Santa María de Pacio church is at kilometre 75,096 of the Primitive Way

Listen to the bell

A campá da Igrexa dE PACIO

LA CAMPANA DE LA IGLESIA DE  PACIO                                        PACIO CHURCH BELL

Fabricante/Manufacturer:   BLANCO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1925

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:                     JHS Y MARÍA

AÑO 1925

                                           S. BARBARA

                                      BLANCO ME HIZO

                                            MONFORTE

 

Inscriptions:  JHS AND  MARY

YEAR 1925

BLANCO MADE ME

MONFORTE