Igrexa de San Lázaro da Ponte en Lugo, situada no Camiño Primitivo

Non hai acceso para poder tocar as campás

Iglesia de San Lázaro de A Ponte en Lugo, situada en el Camino Primitivo

No existe acceso para tocar las campanas

Saint Lazarus of the Bridge chapel in Lugo, located on the Primitive Way

There is no access to chime the bells

As campás da Igrexa de San Lázaro da Ponte

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE SAN LÁZARO DA PONTE              SAINT LAZARUS OF THE BRIDGE BELLS

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1963

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   SAN LAZARO JULIO DE 1963

Inscriptions:   SAINT LAZARUS

JULY 1963

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1863

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   IHS MARIA Y JOSE  AÑO 1863

                                              MONDOÑEDO

Inscriptions:   IHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1863

MONDOÑEDO