MELIDE SAN PEDRO

Igrexa de San Pedro en Melide

Escoita as badaladas das súas campás

Iglesia de San Pedro en Melide

Escucha sus campanadas

St. Peter’s church in Melide

Listen to the bells

MELIDE DENDE O CAMPANARIO DE SAN PEDRO

MELIDE DESDE EL CAMPANARIO DE SAN PEDRO                                  MELIDE FROM SAINT PETER’S BELL TOWER

As campás da Igrexa de SAN PEDRO

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO                                  ST. PETER’S CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:   LISTE

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1884

Altura/Heigth:   73 cm

Diámetro/Diameter:   86 cm

Nota musical/Musical note:   Fa/F

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:    IMS MARIA Y JOSE ANO D 1884

JOSE LISTE EN ORAZO

Inscriptions:    IMS  MARY AND JOSEPH

YEAR 1884

JOSÉ LISTE, IN ORAZO

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1882

Altura/Heigth:   62 cm

Diámetro/Diameter:   68 cm

Nota musical/Musical note:   Fa #/F #

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:   JHS SANTA MARIA ORA PRONOBIS  ANO DE 1882

Inscriptions:   JHS, SANTA MARÍA PRAY FOR US

YEAR 1882

Fabricante/Manufacturer:   LISTE

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1885

Altura/Heigth:  51 cm

Diámetro/Diameter:  57 cm

Nota musical/Musical note:   Sol/G

Estado:  en uso, afectada por pinturas e excrementos de aves/in use, affected by paint stains and bird dungs

Inscricións:   IHS Mª Y JOSE ANO D 1885

LISTE EN ORAZO

Inscriptions:   IHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1885

LISTE, IN ORAZO

Fabricante/Manufacturer:   JUAN DE LISTE

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1890

Altura/Heigth:  48 cm

Diámetro/Diameter:  51 cm

Nota musical/Musical note:   Fa #/F #

Estado/Condition:  en uso, afectada por excrementos de aves/in use, affected by bird dungs

Inscricións:   JHS MARIA Y JOSE AÑO DE 1890 S. PEDRO DE MELIDE

JUAN DE LISTE MEYZO SIENDO CVRA RECTOR DN JVAQVIN FELIPE SALCDO DE AGRA

Inscriptions:  JHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1890

JUAN DE LISTE MADE ME BEING A RECTOR PRIEST SIR JOAQUÍN FELIPE SALCEDO DE AGRA