MELIDE SAN ANTÓN

Capela do pazo de San Antón en Melide

Escoita as badaladas das campás

Capilla del pazo de San Antonio en Melide

Escucha las campanadas

Saint Anthony Palace chapel

Listen to the bells

VISTAS DO CAMPANARIO

VISTAS DEL CAMPANARIO                                                               BELL TOWER IMAGES

As campás da capela de S. ANTÓN

LAS CAMPANAS DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO                                 SAINT ANTHONY’S CHAPEL BELLS

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:

Altura/Heigth:   43 cm

Diámetro/Diameter:   45 cm

Nota musical/Musical note:   Si b/B b

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:   IHS Mª S ANTONI DE PADVA ORAPRONOBIS

Inscriptions:    IHS MARY SAINT ANTHONY OF PADUA  PRAYS FOR US

Fabricante/Manufacturer:   LISTE

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1884

Altura/Heigth:   34 cm

Diámetro/Diameter:   38 cm

Nota musical/Musical note:   Fa #/F #

Estado/Condition:   en uso, afectada por excrementos de aves/in use, affected by bird dungs

Inscricións:    JHS MARIA Y JOSE  ANO D 1884

                                            LISTE EN ORAZO

Inscriptions:    JHS MARY AND JOSEPH

YEAR 1884

LISTE IN ORAZO