MELIDE SANTA MARÍA

A igrexa románica de  Santa María de Melide, catalogada como Monumento Nacional, está no punto quilométrico 51,562 do Camiño Francés. Escoita as súas campás

La iglesia románica de Santa María de Melide, catalogada como Monumento Nacional, está en el punto kilométrico 51,562 del Camino de Santiago

Escucha sus campanas

Saint Mary’s  Romanesque church,  in Melide, listed as a National Monument, is at  kilometre 51,562 of the Saint James Way

Listen to the bells

As campás da Igrexa de SANTA MARÍA

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA                                 SAINT MARY’S CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Mi b/E b

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:        JHS MARIA  AÑO DE …

ME HICIERON SIENDO CURA DN. FRANCISCO PICHIN

Inscriptions: JHS, MARY

YEAR ….

THEY MADE ME BEING A PRIEST FRANCISCO PICHÍN

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Si b/B b

Estado/Condition:   en uso/in use

 

Inscricións:    IHS Mª. Y JOSE  AÑO …

S. Mª. DE MELLID

Inscriptions:    IHS, MARY AND JOSEPH

YEAR….

SANTA MARÍA DE MELIDE