CAPELA DA BALSA

A capela da Nosa Señora das Neves está no punto quilométrico 129 do Camiño Francés

Escoita as badaladas da campá

La capilla de Nuestra Señora de las Nieves está en el punto kilométrico 129 del Camino Francés

Escucha su campana

Our Lady of the Snows chapel is at kilometre 129 of the French Way

Listen to the bell

A campá da CAPELA DA BALSA

LA CAMPANA DE LA CAPILLA DE A BALSA                                 A BALSA CHAPEL BELL

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1875

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Fa/F

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:                         IHS MARIA   AÑO DE 1875

          HIZOSE A CVENTA D LIMOSNA D S ANTONIO Y DE LA BIRGEN

Inscriptions:   IHS MARY

YEAR 1875

MADE ON ACCOUNT FOR  SAINT ANTHONY AND THE VIRGIN ALMS