A FONSAGRADA

Igrexa de Santa María da Fonsagrada, no Camiño Primitivo

Escoita as badaladas das súas campás

Iglesia de Santa María de A Fonsagrada, en el Camino Primitivo

Escucha sus campanas

Saint Mary’s Church, A Fonsagrada, on The Primitive Way

Listen to the bells

As campás da Igrexa dA Fonsagrada

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE A FONSAGRADA                      THE CHURCH BELLS OF A FONSAGRADA

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:

Altura/Heigth:  64 cm

Diámetro/Diameter:  74 cm

Nota musical/Musical note:   Si/B

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:    INMACULADA CONCEPCION

Inscriptions: INMACULADA CONCEPCION

Fabricante/Manufacturer:  HIJOS DE CONSTANTINO LINARES/CONSTANTINO LINARES SONS

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1949

Altura/Heigth:  51 cm

Diámetro/Diameter:  60 cm

Nota musical/Musical note:   Si b/B b

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:      STMA VIRGEN DEL ROSARIO

        FUNDICION DE HIJOS DE CONSTANTINO LINARES

                             PROVEEDORES DE LA RL CASA (REAL CASA)

                              MADRID CARABANCHEL BAJO

                                                       AÑO  1949

Inscriptions:   STMA VIRGEN DEL ROSARIO/ROSARY’S VIRGIN SAINT

CONSTANTINO LINARES SONS FOUNDRY

RL  HOUSE (ROYAL HOUSE) SUPPLIERS

MADRID  CARABANCHEL BAJO

YEAR 1949