A MADANELA (SARRIA)

Igrexa do mosteiro da Madanela en Sarria, punto quilométrico 113,650 do Camiño Francés

Escoita as badaladas das doce

Iglesia del monasterio de La Magdalena en Sarria, punto kilométrico 113,650 del Camino Francés

Escucha las campanadas de las doce

The Madeleine’s abbey church in  Sarria, at  kilometre 113,650 of the French Way

Listen to the bells at midday

aaa

As campás da Igrexa do mosteiro da madanela

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE LA MAGDALENA     THE MADELEINE’S ABBEY CHURCH BELLS

 

Fabricante/Manufacturer:   AGUIRRE SARASUA

Ano de fabricación/Manufacturing year:    1897

Altura/Heigth:   80 cm

Diámetro/Diameter:   89 cm

Nota musical/Musical note:   La/A

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   SIENDO GRAL FRAI PEDRO A. VALENZUELA  AÑO DE 1897

AGUIRRE SARASUA BILBAO

REGALO DE LOS HABITANTES DE SARRIA A LOS PP MERCEDARIO DE LA MISMA NTRA SRA DE LAS MERCEDES

Inscriptions:  BEING AN ARMY GENERAL FRIAR PEDRO A. VALENZUELA

YEAR  1897

AGUIRRE SARASUA BILBAO

GIFT FROM THE SARRIA RESIDENTS TO  MERCEDARIAN FATHERS FROM THE  OUR LADY OF MERCEDES

Fabricante/Manufacturer:   AGUIRRE SARASUA

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1897

Altura/Heigth:   70 cm

Diámetro/Diameter:   79 cm

Nota musical/Musical note:   Si/B

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   SIENDO COMENDADOR FRAI ANTONIO HORTAS  AÑO DE 1897

AGUIRRE SARASUA BILBAO

REGALO DE LOS VECINOS DE SARRIA A LOS PP MERCEDARIOS DE LA MISMA SAN PEDRO NOLASCO

BEING A COMMANDER-IN-CHEF FRIAR ANTONIO HORTAS

YEAR 1897

AGUIRRE SARASUA BILBAO

GIFT FROM SARRIA RESIDENTS TO MERCEDARIAN FATHERS FROM SAINT PETER NOLASCO

Fabricante/Manufacturer:   JUAN Mª DE LA SOTA

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1903

Altura/Heigth:   54 cm

Diámetro/Diameter:   58 cm

Nota musical/Musical note:   Sol/G

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:   JHS MARIA Y JOSE  ANO DE 1903

Juan Mª de la Sota LUGO

Inscriptions:  JHS MARIA AND JOSE

YEAR 1903

JUAN MARÍA DE LA SOTA  LUGO