A PROBA DE BURÓN

A igrexa de Santa María Madanela da Proba de Burón está no punto quilométrico 152,953 do Camiño Primitivo.

Escoita as súas campás

La iglesia de Santa María Magdalena de Proba de Burón está en el punto kilométrico 152,953 del Camino Primitivo.

Escucha sus campanas

Saint Mary Madeleine’s church, in Proba de Burón, is at the kilometre 152,953 of the Primitive Way.

Listen to the bells

As campás da Igrexa dA PROBA DE BURÓN

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE PROBA DE BURÓN                                 POBRA DE BURÓN CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:   FRANCISCO BLANCO PALACIO

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1843

Altura/Heigth:  53 cm

Diámetro/Diameter:  55 cm

Nota musical/Musical note:   Sol/G

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   IHS MARIA Y JOSE   AÑO DE 1843

Siendo cura Dn Jacinto Mendez. Me hizo Dn Franco Blanco Palacio

Inscriptions:   IHS MARY AND JOSEPH

YEAR 1843 BEING A PRIEST  JACINTO MÉNDEZ

FRANCISCO BLANCO PALACIO MADE ME

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1812

Altura/Heigth:  42 cm

Diámetro/Diameter:  47 cm

Nota musical/Musical note:  Fa/F

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:    JHS, MARÍA…

SANTA MARIA ORAPRONOBIS  AÑO DE 1812

Inscriptions: JHS MARY ….      SAINT MARY, PRAY FOR US

YEAR 1812

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter: 

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións/Inscriptions: