AUGAS SANTAS

A igrexa de San Xurxo  de Augas Santas está no punto quilométrico 69 do Camiño Primitivo

Escoita as badaladas das 12

La iglesia de San Jorge de Augas Santas está en el punto kilométrico 69 del Camino Primitivo

Escucha las campanadas de las 12

St George’s church, in Augas Santas, is at kilometre 69 of the Primitive Way

Listen to the bells at midday

As campás da Igrexa de Augas Santas

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE AUGAS SANTAS                                AUGAS SANTAS CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1914

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:  Do/C

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:    JHS MARIA IJOSE   1914

HIZOSE SIENDO CURA D JUSTO  LOPEZ  1914

Inscriptions: JHS MARY AND JOSEPH 1914

MADE IN TIMES OF MR PRIEST JUSTO LOPEZ 1914

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1914

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:  Fa #/F #

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:    JHS MARIA Y JOSE  ANO DE 1914

Inscriptions:  JHS MARY AND JOSEPH  YEAR 1914