BARBADELO

A igrexa de Santiago de Barbadelo, do século XII, está no punto quilométrico 109,953 do Camiño Francés

Escoita as badaladas das  súas campás

La iglesia de Santiago de Barbadelo, del siglo XII, está situada en el punto kilométrico 109,953 del Camino Francés

Escucha sus campanas

Santiago de Barbadelo church was built in the twelfth century and is placed at  kilometre 109,953 of the French Way

Listen to the bells

NO CAMPANARIO DE BARBADELO

EN EL CAMPANARIO DE BARBADELO              IN BARBADELO BELLS TOWER

As campás da igrexa de Barbadelo

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE BARBADELO                                 BARBADELO CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:   MANUEL BLANCO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1892

Altura/Heigth:   62 cm

Diámetro/Diameter:   68 cm

Nota musical/Musical note:   Do/C

Estado:   en uso, afectada por excrementos de aves/in use, affected by bird dungs

Inscricións:   JHS MARÍA Y JOSE AÑO DE 1892

                                  MANUEL BLANCO ME HIZO

Inscriptions:    JHS MARYA AND JOSEPH

YEAR 1892

MANUEL BLANCO MADE ME

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1786

Altura/Height:   55 cm

Diámetro/Diameter:   57 cm

Nota musical/Musical note:   Mi/E

Estado/Condition: en uso, afectada por excrementos de aves/in use, affected by bird dungs

Inscricións:   YHS MARIA Y JOSEF  AÑO DE 1786

Inscriptions: YHS MARY AND JOSEPH

YEAR 1786