CALVOR

A igrexa de Santo Estevo de Calvor está no concello de Sarria, no punto quilométrico 119,665 do Camiño Francés

Escoita as badaladas das campás de Calvor

La iglesia de San Esteban de Calvor está en el ayuntamiento de Sarria, en el punto kilométrico 119,665 del Camino Francés

Escucha sus campanas

Saint Stephen’s church, in Calvor, is in the Sarria township, at kilometre 119,665 of the French Way

Listen to the bells

As campás da Igrexa de CALVOR

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE CALVOR                                  CALVOR CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:   FUNDICIONES PARDO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   2000

Altura/Heigth:   72 cm

Diámetro/Diameter:   80 cm

Nota musical/Musical note:   Re/D

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:       JHS Y MARIA     STA BARBARA

                         FUNDICIONES PARDO LUGO  AÑO 2000

Inscriptions:   JHS MARY AND JOSEPH  SAINT BARBARA

FUNDICIONES PARDO

LUGO

YEAR 2000

Fabricante/Manufacturer:   BLANCO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1902

Altura/Heigth:  68 cm

Diámetro/Diameter:  81 cm

Nota musical/Musical note:   Lab/Ab

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:           JHS Y MARIA  AÑO DE 1902

                                              BLANCO ME HIZO

                                                    MONFORTE

    SOY DONACION DE D.N ANTONIO LOPEZ DIAZ DE PINTIN

Inscriptions:  JHS AND MARY

YEAR 1902

BLANCO MADE ME

MONFORTE

I AM A DONATION BY ANTONIO LÓPEZ DÍAZ FROM PINTÍN