CAPELA DE SAN MARCOS

A capela de San Marcos está no Monte do Gozo, dende onde se divisa a catedral de Santiago

A campá non dispón de ningún aparello para poder tocala

La capilla de San Marcos está en el Monte do Gozo, desde donde se ve la catedral de Santiago

La campana no dispone de ningún dispositivo para poder tocarla

Saint Mark’s chapel is on the Monte do Gozo, from where you  can see for the first time the  Santiago’s cathedral

The bell hasn’t got neither handle nor rope for playing it

A campá da CAPELA DE SAN MARCOS

LA CAMPANA DE LA CAPILLA DE SAN MARCOS                                  SAINT MARK’S CHAPEL BELL

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:

Inscricións:   HUELVA

                               1882

                      NEWCASTLE

Inscriptions:   HUELVA

1882

NEWCASTLE