CAPELA DE SAN PAIO

A capela de San Paio está no concello de Santiago, no punto quilométrico 10,500 do Camiño de Santiago

Así soa a súa campá

La capilla de San Pelayo está en el ayuntamiento de Santiago, en el punto kilométrico 10,500 del  Camino de Santiago

Así suena su campana

Saint Pelagius chapel is placed in Santiago township, at kilometre 10,500 of the Saint James Way

Listen to the bell

A campá da CAPELA DE SAN PAIO

LA CAMPANA DE LA CAPILLA DE SAN PELAYO                                  SAINT PELAGIUS CHAPEL  BELL

Fabricante/Manufacturer:   OCAMPO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1994

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Mi b/E b

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:      JHS MARIA Y JOSE ANO DE 1994

                                                FABRICADO POR

                                              OCAMPO EN ARCOS

                                                 DE LA CONDESA

Inscriptions: JHS MARY AND JOSEPH

YEAR 1994

MANUFACTURED BY OCAMPO IN ARCOS DE LA CONDESA