CASTROMAIOR

A igrexa de Santa María de Castromaior está no concello de Portomarín, no punto quilométrico 82,800 do Camiño Francés

Escoita as badaladas da campá

La iglesia de Santa María de Castromaior está en el ayuntamiento de Portomarín, en el punto kilométrico 82,800 del Camino Francés

Escucha las campanadas

Santa María de Castromaior church is placed in Portomarín township, at kilometre 82,800 of the French Way

Listen to the bells

A campá da Igrexa de CASTROMAIOR

LA CAMPANA DE LA IGLESIA DE CASTROMAIOR                                  CASTROMAIOR CHURCH BELL

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1832

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Do/C

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:     JHS Y MARIA  AÑO D 1832

Inscriptions:   JHS AND MARY

YEAR 1832