CONCELLO DE CASTROVERDE

A Casa do Concello de  Castroverde está no Camiño Primitivo

Escoita a súa campá

El Ayuntamiento de Castroverde está en el Camino Primitivo

Escucha su campana

Castroverde City Hall is on the Primitive Way

Listen to the bell

A campá da Casa do Concello de Castroverde

LA CAMPANA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTROVERDE                     CASTROVERDE TOWN HALL BELL

Fabricante/Manufacturer:   MURUA

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1978

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:             MURUA

                                     ME FECIT 

                            VITORIA ESPAÑA

                                     AÑO 1978

 

Inscriptions:   MURUA MADE ME  VITORIA  SPAIN  YEAR 1978