CONCELLO VELLO DA FONSAGRADA

Edificio do antigo concello da Fonsagrada na rúa Burón, no Camiño Primitivo

A campá non dispón de ningún aparello para poder tocala

Edificio del antiguo ayuntamiento de A Fonsagrada en la calle Burón, en el Camino Primitivo

La campana no dispone de ningún dispositivo para poder tocarla

A Fonsagrada old town hall in Burón Street, on the Primitive Way

There isn’t any bell rope to play it

A CAMPÁ DO CONCELLO VELLO DA FONSAGRADA

LA CAMPANA DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO DE A FONSAGRADA            a fonsagrada old town hall bell

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1894

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/:

Inscricións/Inscriptions:    AÑO DE 1894 / Year 1894