DEGOLADA

Igrexa de Santa María de Degolada no concello de O Cádavo, punto quilométrico 138,816 do Camiño Primitivo

Escoita as badaladas da súa campá

Iglesia de Santa María de Degolada en el ayuntamiento de O Cádavo, punto kilométrico 138,816 del Camino Primitivo

Escucha su campana

Santa María de Degolada church, in O Cádavo township, at kilometre 138,816 of the Primitive Way

Listen to the bell

A campá da Igrexa de Degolada

LA CAMPANA DE LA IGLESIA DE DEGOLADA                                  DEGOLADA CHURCH BELL

Fabricante/Manufacturer:  JUAN MARÍA DE LA SOTA

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1913

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Mi/E

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   JHS MARIA Y JOSE  AÑO 1913

                                         Juan Mª de la Sota

                                                      LUGO

Inscriptions:   JHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1913

JUAN MARÍA DE LA SOTA

LUGO