PARADAVELLA

A igrexa de San Xoán de Paradavella está no punto quilométrico 141 do Camiño Primitivo

Escoita a súa campá

La iglesia de San Xoán de Paradavella está en el punto kilométrico 141 del Camino Primitivo

Escucha su campana

San Xoán de Paradavella church  is at kilometre 141 of the Primitive Way

Listen to the bell

A campá da Igrexa de PARADAVELLA

LA CAMPANA DE LA IGLESIA DE PARADAVELLA                                  PARADAVELLA CHURCH BELL

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year: 1772

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Mi/E

Estado/Condition:

Inscricións:   IHS MARIA Y JOSEPH  AÑODE 1772

Inscriptions:   IHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1772