BOENTE

Igrexa de Santiago de Boente, no punto quilométrico 45,251 do Camiño de Santiago

Escoita as badaladas das campás

Iglesia de Santiago de Boente, en el punto kilométrico 45,251 del Camino de Santiago

Escucha sus campanas

Santiago de Boente church, at  kilometre 45,251  of the Saint James Way

Listen to the bells

O reloxio da Igrexa de BOENTE

EL RELOJ DE LA IGLESIA DE BOENTE                                 BOENTE CHURCH CLOCK

Fabricante/Manufacturer:   VIUDA DE MURÚA (VITORIA)

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1958

Estado:  en uso/in use

 

As campás da Igrexa de BOENTE

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE BOENTE                                  BOENTE CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:   JUAN Mª DE LA SOTA

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1917

Altura/Heigth:   72 cm

Diámetro/Diameter:   81 cm

Nota musical/Musical note:   Si b/B b

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   JHS MARIA JOSE Y SANTº DE BOENTE ORAT PRONOBIS

    HÍZOSE SIENDO CURA D MANUEL OJEA C AÑO DE 1917

                                           Juan Mª de la Sota

                                                        LUGO

Inscriptions:

JHS MARY, JOSEPH AND ST JAMES OF BOENTE PRAY FOR US

MADE WITH MR PRIEST  MANUEL OJEA C

YEAR 1917

JUAN Mª DE LA SOTA    LUGO

 

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1899

Altura/Heigth:   55 cm

Diámetro/Diameter:   55 cm

Nota musical/Musical note:   Mi/E

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   JHS MARIA Y JOSE ANO DE 1899

Inscriptions:    JHS MARY AND JOSEPH

YEAR 1899