LUGO CASTELO

A igrexa de Santiago de Castelo está no concello de Lugo, punto quilométrico 101,009

Escoita a súa campá

La iglesia de Santiago de Castelo está en el ayuntamiento de Lugo, punto kilométrico 101,009 del Camino Primitivo

Escucha su campana

Santiago de Castelo church is in the township of Lugo, at kilometre 101,009 of the Primitive Way

Listen to the bell

A campá da Igrexa de CASTELO

LA CAMPANA DE LA IGLESIA DE CASTELO                                 CASTELO CHURCH BELL

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:  Do#/C#

Estado/Condition:

Inscricións:   NO TIENE INSCRIPCIONES

Inscriptions:    NO INSCRIPTIONS