PADORNELO

Igrexa de San Xoán de Padornelo. A campá pequena ten máis de 400 anos

Escoita as badaladas de Padornelo

Iglesia de San Xoán de Padornelo.  La campana pequeña tiene más de 400 años

Escucha las campanas de Padornelo

San Xoán de Padornelo church. The small bell is over 400 years old

Listen to the bells

As campás da Igrexa de PADORNELO

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE PADORNELO                                   PADORNELO CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1858

Altura/Heigth:   50 cm

Diámetro/Diameter:  53 cm

Nota musical/Musical note:  Mib/Eb

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:     JHS MARIA Y JOSE  AÑO DE 1858

Inscriptions: JHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1858

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year: 1615

Altura/Heigth: 38 cm

Diámetro/Diameter: 38 cm

Nota musical/Musical note:  Re/D

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións: IHS SANCTA MAGDALENA 1615

Inscriptions:  IHS

SAINT MADELEINE

1615