FONFRÍA (FONSAGRADA)

Santa María Madanela de Fonfría, no concello da Fonsagrada, é a primeira igrexa do Camiño Primitivo en Galicia. Está no punto quilométrico 161,800

Escoita as súas campás

Santa María Magdalena de Fonfría, en el ayuntamiento de A Fonsagrada, es la primera iglesia del Camino Primitivo en Galicia. Está en el punto kilométrico 161,800

Escucha sus campanas

Saint Mary Madeleine’s church, in Fonfría, township of A Fonsagrada, is the first one of the Primitive Way in Galicia. Located at the kilometre 161,800.

Listen to the bells

As campás da Igrexa de FONFRÍA

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE FONFRÍA                                  FONFRÍA CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:   ANTONIO BLANCO PALACIOS

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1889

Altura/Heigth:   50 cm

Diámetro/Diameter:   52 cm

Nota musical/Musical note:   Mi b/E b

Estado/Condition:   En uso/in use

Inscricións:    JESUS MA Y JOSE  A  ÑO DE 1889                               

                                                STA BARBARA

                               ME HIZO ANT.º BLANCO P.LOS

                                             EL MINDONIENSE

Inscriptions:   JESUS MA AND JOSEPH

YEAR 1889

SAINT BARBRA

ANTONIO BLANCO PALACIOS,  FROM MONDOÑEDO, MADE ME

 

 

Fabricante/Manufacturer:   ANTONIO BLANCO PALACIOS

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1893

Altura/Heigth:   38 cm

Diámetro/Diameter:   41 cm

Nota musical/Musical note:   La/A

Estado/Condition:   En uso/in use

Inscricións:     JESUS MA Y JOSE A   ÑO DE 1893

                                                STA BARBARA

                                  ME HIZO ANT.º BLANCO P.LOS

                                               EL MINDONIENSE

Inscriptions:   JESUS MA AND JOSEPH

YEAR 1893

SAINT BARBRA

ANTONIO BLANCO PALACIOS, FROM MONDOÑEDO, MADE ME

EPITAFIO DE HERMINIO VILLAVERDE

HERMINIO VILLAVERDE EPITAPH

LÁPIDA NO CEMITERIO DE FONFRÍA, Ó CARÓN DA IGREXA

Mentras lle durou a vida, Herminio Villaverde Díaz foi un gran campaneiro, tocou o birimbao ou harpa de boca e recolleu 400 refráns da zona

LÁPIDA EN EL CEMENTERIO DE FONFRÍA, AL LADO DE LA IGLESIA

MIentras le duró la vida, Herminio Villaverde Díaz fué un gran campanero, tocó el birimbao o arpa de boca y recogió 400 refranes de la zona

HEADSTONE IN FONFRÍA CEMETERY, NEXT TO THE CHURCH

While his life lasted, Herminio Villaverde Díaz was a great bell ringer, played the birimbao or harp by the mouth and collected 400 sayings from the area