FONFRÍA

Igrexa de San Xoán de Fonfría, en Pedrafita do Cebreiro

Escoita as badaladas das campás

Iglesia de San Xoán de Fonfría, en Pedrafita do Cebreiro

Escucha las campanadas

San Xoán de Fonfría church, in Pedrafita do Cebreiro

Listen to the bells

As campás da Igrexa de FONFRÍA

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE FONFRÍA                                  FONFRÍA CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1819

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Re/D

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:   JHS MARIA Y JOSE SANTA BARBARA ORATE PRONOBIS  

                                                                       AÑO D 1819

Inscriptions: JHS, MARY AND JOSEPH

SAINT BARBRA, PRAY FOR US

YEAR 1819

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Do#/C#

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:   MARIA Y JOSE  (resto ilexible)

Inscriptions:  MARY AND JOSEPH ….(unreadable)