GONZAR

A igrexa de Santa María de Gonzar está no quilómetro 84,200 do Camiño Francés

A súa campá soa así

La iglesia de Santa María de Gonzar está en el kilómetro 84,200 del Camino Francés

Su campana suena así

Santa María de Gonzar church is at kilometre 84,200 of the French Way

The bell sounds like this

A campá da igrexa de Gonzar

LA CAMPANA DE LA IGLESIA DE GONZAR                                  GONZAR CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:   ANTONIO BLANCO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1879

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Mi/E

Estado/Condition:   en uso

Inscricións:   JEZUS MA Y JOSE A ÑO DE 1879

                                             STA BARBARA

      ME HIZO ANT.º BLANCO P.LOS EL MINDONIENSE

Inscriptions:   JESUS MA AND JOSEPH

YEAR 1879

STA BARBRA

ANTONIO BLANCO PALACIOS, FROM MONDOÑEDO, MADE ME