LEBOREIRO

A igrexa de Leboreiro está no punto quilométrico 57,400 do Camiño Francés

La iglesia de Leboreiro está en el punto kilométrico 57,400 del Camino Francés

Leboreiro church is at kilometre 57,400 of the French Way

A campá da Igrexa de LEBOREIRO

LA CAMPANA DE LA IGLESIA DE  LEBOREIRO                                        LEBOREIRO CHURCH BELL

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1907

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:   JHS MARIA Y JOSE  AÑO DE 1907SANTA MARIA ORA PRONOBIS  ANO DE 1882

Inscriptions:   JHS MARY AND JOSEPH

YEAR 1907

SAINT MARY, PRAY FOR US

YEAR 1882