LIGONDE

A igrexa de Santiago de Ligonde está no concello de Monterroso, no punto quilométrico 71,900 do Camiño Francés

Escoita as súas campás

La iglesia de Santiago de Ligonde está en el ayuntamiento de Monterroso, en el punto kilométrico 71,900 del Camino Francés

Escucha sus campanas

Santiago de Ligonde church is in the township of Monterroso, at kilometre 71,900 of the French Way

Listen to the bells

As campás da Igrexa de LIGONDE

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE LIGONDE                                  LIGONDE BELLS  CHURCH

Fabricante/Manufacturer:   MOISÉS DÍEZ

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1915

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Mi/E

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:    MARIA DEL ROSARIO

MOISES DIEZ PALENCIA AÑO 1915

                           1886-A

Inscriptions:

MARÍA DEL ROSARIO   MOISÉS DÍEZ

PALENCIA

YEAR 1915

1886-A

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1849

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Do #/C #

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:   SOI DE LA …. DE LEGONDE  AÑO 1849

Inscriptions:   I’M FROM THE …FROM LIGONDE

YEAR 1849