LIÑARES

A igrexa de San Estevo de Liñares está no quilómetro 156,566 do Camiño Francés

Escoita o son das campás

La iglesia de San Estevo de Liñares está en el kilómetro 156,566 del Camino Francés

Escucha el sonido de sus campanas

 San Estevo de Liñares church is at kilometre 156,566 of the French Way

Listen to the bells

As campás da Igrexa de LIÑARES

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE LIÑARES                                  LIÑARES CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:   OCAMPO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   2008

Altura/Heigth:   58 cm

Diámetro/Diameter:   63 cm

Nota musical/Musical note:   Re/D

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:  JHS MARIA Y JOSE  AÑO 2008

                                   FABRICADO POR

                                OCAMPO EN ARCOS

                                     DE LA CONDESA

Inscriptions:  JHS MARY AND JOSEPH

YEAR 2008

MANUFACTURED BY OCAMPO IN ARCOS DA CONDESA

Fabricante/Manufacturer:   JUAN Mª DE LA SOTA

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1896

Altura/Heigth:   33 cm

Diámetro/Diameter:   36 cm

Nota musical/Musical note:   La/A

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:     JHS MARIA Y JOSE

1896

JUAN MARÍA DE LA SOTA

                                                   LUGO

Inscriptions:   JHS MARY AND JOSEPH

1896

JUAN MARÍA DE LA SOTA

LUGO