MERLÁN

A igrexa de San Salvador de Merlán está no Camiño Primitivo

Escoita a súa campá

La iglesia de San Salvador de Merlán está en el Camino Primitivo

Escucha su campana

San Salvador de Merlán church is on the Primitive Way

Listen to the bell

A campá da Igrexa de MERLÁN

LA CAMPANA DE LA IGLESIA DE MERLÁN                                 MERLÁN CHURCH BELL

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1967

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Si b/B b

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   JHS JOSÉ Y MARíA

ANO DE 1967

ME HIZO TABOADA SIENDO CURA DN PEDRO TABOADA

Inscriptions:  JHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1967

TABOADA MADE ME BEING A PRIEST PEDRO TABOADA