MIRADOIRO DE SAN PEDRO

O Miradoiro de San Pedro está ubicado na marxe esquerda do encoro de Belesar, no concello de Paradela. Seguindo o camiño francés cruzaremos deseguido a ponte sobre o encoro para entrar en Portomarín. Posúe unha pequena campá, a “Campá da Liberdade”, que gostan tanxer os peregrinos.

El Mirador de San Pedro está ubicado en el margen izquierdo del embalse de Belesar, en el ayuntamiento de Paradela. Siguiendo el camino francés cruzaremos inmediatamente el puente sobre el embalse para entrar en Portomarín. En él se encuentra una pequeña campana, la “Campana de la Libertad”, que gustan tañer los peregrinos.

The viewpoint of San Pedro is located on the left bank of the Belesar reservoir, in the town hall of Paradela. Following the French road we will immediately cross the bridge over the reservoir to access Portomarín. In it is a small bell, the “Liberty Bell”, which pilgrims like to ring

A CAMPÁ DO MIRADOIRO DE SAN PEDRO

LA CAMPANA DEL MIRADOR DE SAN PEDRO      THE BELL OF THE VIEWPOINT OF SAN PEDRO

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:

Altura/Heigth:   19 cm

Diámetro/Diameter:   17 cm

Nota musical/Musical note:   La/A

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións: 

Inscriptions: