MOREIRA

Igrexa de Santa María de Moreira, ao carón do Camiño Primitivo

Escoita as súas campás

Iglesia de Santa María de Moreira, al lado del Camino Primitivo

Escucha sus campanas

Santa María de Moreira church, next to the Primitive Way

Listen to the bells

As campás da Igrexa de Moreira

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE MOREIRA                                  MOREIRA CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer: 

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1896

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:  Do #/C #

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:         H

                             J         S      EXPOSICION REGIONAL DE LUGO   1896

                       DEDICADA AL ILMO SENOR OBISPO DE LA DIOCESIS

Inscriptions:    JHS   LUGO

REGIONAL EXHIBITION

1896

DEDICATED TO THE DIOCESE BISHOP

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1896

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:  Mi b/E b

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   JHS EXPOSICIÓN REGIONAL DE LUGO  1896

                  DEDICADA AL ILMO SENOR OBISPO DE LA DIÓCESIS

Inscriptions:    JHS

LUGO REGIONAL EXHIBITION

1896

DEDICATED TO THE DIOCESE BISHOP