O CEBREIRO

No Cebreiro comeza o Camiño Francés en Galicia. A igrexa de Santa María A Real está situada no punto quilométrico 159,827

Din que cando había néboa tocaban as campás para orientar aos peregrinos

Escoita as doce badaladas

En O Cebreiro comienza el Camino Francés en Galicia.La iglesia de Santa María La Real está ubicada en el punto kilométrico 159,827

Se cuenta que cuando había niebla se tocaban las campanas para orientar a los peregrinos

Escucha las campanadas de las doce

The French Way in Galicia begins in O Cebreiro.  The Royal Saint Mary’s church is located at kilometre 159,827

It is said that, if there was fog, the bells started to chime as a guide to pilgrims

Listen to the bells at midday

As campás da igrexa do Cebreiro

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE O CEBREIRO                                  O CEBREIRO CHURCH BELLS

P1010044 Cebr g pic

Fabricante/Manufacturer:   BLANCO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1901

Altura/Heigth:   67 cm

Diámetro/Diameter:   80 cm

Nota musical/Musical note:   Re/D

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:     JHS Y MARIA AÑO DE 1901

          DEDICADA AL STº MILAGRO DEL CEBRERO

                                          S BARBARA

                                     BLANCO ME HIZO

Inscriptions:  JHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1901

DEDICATED TO THE HOLY MIRACLE OF O CEBREIRO

SAINT BARBRA

BLANCO MADE ME

P1010049 Cebr p pic

Fabricante/Manufacturer:   CAMPANAS QUINTANA

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1984

Altura/Heigth:   61 cm

Diámetro/Diameter:   70 cm

Nota musical/Musical note:   Sib/Bb

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:   CABALLEROS DEL SANTO GRIAL

                           (CABALEIROS DO SANTO GRAAL)

                                                     AÑO 1984

                                       CAMPANAS QUINTANA

                                                         ESPAÑA

                                         SALDAÑA PALENCIA

Inscriptions:  KNIGHTS OF THE HOLY GRAIL

YEAR 1984

QUINTANA BELLS

SPAIN

SALDAÑA, PALENCIA