PADRÓN

A igrexa de San Xoán de Padrón está situada no Camiño Primitivo, quilómetro 151,700

Escoita as badaladas da campá grande

La iglesia de San Xoán de Padrón está situada  en el kilómetro 151,700 del Camino Primitivo

Escucha el sonido de la campana grande

San Xoán de Padrón  church is located at kilometre 151,700 of the Primitive Way

Listen to the big bell sound

As campás da igrexa de Padrón

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE PADRÓN                                  PADRÓN CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:  BLANCO (por aspecto/by visual aspect)

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1897

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscripcións:   JHS Y MARIA  AÑO DE 1892

Inscriptions:   JHS AND MARY

YEAR 1892

 

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:  non ten

Inscriptions:   it hasn’t got any inscriptions

RELOXIO DE SOL/RELOJ DE SOL/ SUNDIAL