PALAS DE REI

Igrexa de Palas de Rei, no quilómetro 67,300 do Camiño Francés

Escoita as badaladas das doce e outras

Iglesia de Palas de Rei, en el kilómetro 67,300 del Camino Francés

Escucha las campanadas de las doce y otras

 Palas de Rei church, at kilometre 67,300 of the French Way

Listen to midday bells and other chimings

As campás da Igrexa de PALAS DE REI

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE PALAS DE REI                                  PALAS DE REI CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:    PORTILLA LINARES

Ano de fabricación/Manufacturing year:    1992

Altura/Heigth:   80 cm

Diámetro/Diameter:   102 cm

Nota musical/Musical note:   Do/C

Estado/Condition:   en uso, afectada por excrementos de aves/in use, affected by bird dungs

Inscricións:   SE FUNDIÓ SIENDO PÁRROCO D MANUEL FAÍLDE CORTIZO

                  AÑO 1992

   portilla linares muriedas CANTABRIA

Inscriptions: SMELTED BEING A PRIEST  MANUEL FAÍLDE CORTIZO

YEAR 1992

PORTILLA LINARES

MURIEDAS, CANTABRIA

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1968

Altura/Heigth:   62 cm

Diámetro/Diameter:   73 cm

Nota musical/Musical note:   La/A

Estado:   en uso, afectada por excrementos de aves/in use, affected by bird dungs

Inscricións:   JHS MARIA Y JOSE  ANO DE 1968

   REFUNDIDAS SIENDO CURA D MANUEL … MONEIJAS

Inscriptions:  JHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1968

SMELTED AGAIN BEING A PRIEST MANUEL … MONEIJAS

Fabricante/Manufacturer:   TABOADA

Ano de fabricación/Manufacturing year:    1968

Altura/Heigth:   56 cm

Diámetro/Diameter:   61 cm

Nota musical/Musical note:   La/A

Estado:   en uso, afectada por excrementos de aves/in use, affected by bird dungs

Inscricións:    JHS JOSE Y MARIA ANO DE 1968

ME HIZO TABOADA SIENDO CURA D. PEDRO TABOADA S. MARTIN

Inscriptions: JHS, JOSEPH AND MARY

YEAR 1968

TABOADA MADE ME BEING A PRIEST PEDRO TABOADA SANMARTÍN