PERROS

Capela da Nosa Señora do Camiño en Souto de Perros

Escoita a súa campá

Capilla de de Nuestra Señora del Camino en Souto de Perros

Escucha su campana

Our Lady of the Way chapel in Souto de Perros

Listen to the bell

A CAMPÁ DA CAPELA DE PERROS

LA CAMPANA DE LA CAPILLA DE PERROS                                  PERROS CHAPEL BELL

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Do#/C#

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:    IHS  MARIA  … (non hai acceso á campá)

Inscriptions:   IHS MARY… (there isn’t access to the bell)