RENCHE

A igrexa de Renche está no punto kilométrico 133,176 do Camiño Francés

Escoita as súa campá pequena

La iglesia de Renche está en el kilómetro 133,176 del Camino Francés

Escucha su campana pequeña

Renche Church is at kilometre 133,176 of the French Way

Listen to the small  bell

As campás da Igrexa de Renche

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE RENCHE                                  RENCHE CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1878

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:  raxada/cracked

Inscricións:   JHS SANTA BARBARA ORA PRONOBIS  AÑO 1878

Inscriptions: JHS

SAINT BARBRA,  PRAY FOR US

YEAR 1878

Fabricante/Manufacturer:   ANTONIO BLANCO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1953

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   JHS Y MARIA   AÑO DE 1953

                                             S. BARBARA

FUNDICION DE CAMPANAS ANTONIO BLANCO MONFORTE

Inscriptions: JHS AND MARY

YEAR 1953

SAINT BARBRA

ANTONIO BLANCO BELLS FOUNDRY

MONFORTE