SANTIAGO SAN BIEITO

Igrexa de San Bieito, a 300 metros da catedral de Santiago

Escoita as badaladas das súas campás

Iglesia de San Benito, a 300 metros de la catedral de Santiago

Escucha sus campanas

Saint Benedict’s church, 300 meters from Santiago cathedral

Listen to the bells

 

Vistas dende o campanario

VISTAS DESDE EL CAMPANARIO                  VIEWS FROM THE BELL TOWER

As campás da Igrexa de San Bieito

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE SAN BIEITO                 SAN BIEITO CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1822

Altura/Heigth:  652 cm

Diámetro/Diameter:  55 cm

Nota musical/Musical note:   Lab/Ab

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:  JHS MARIA Y JOSE  AÑO DE 1822 SAN BENITO DEL CAMPO

Inscriptions: JHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1822

SAN BIEITO DO CAMPO

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1717

Altura/Heigth:  53 cm

Diámetro/Diameter:  54 cm

Nota musical/Musical note:   Fa/F

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:  IHS MARIA S. BENEDICTVS ORA PRONOBIS 1717

SIENDO RECTOR D NICVLAS DEVLLOA RIBADENEIRA Y FABRIQVERO BERNABE DE COVGIL

Inscriptions: IHS, MARY

SAINT BENEDICTUS, PRAY FOR US

1717

BEING A RECTOR NICOLÁS DE ULLOA RIBADENEIRA AND A CHURCHWARDEN BERNABÉ DE COUGIL

Fabricante/Manufacturer:  J. LISTE

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1897

Altura/Heigth:  43 cm

Diámetro/Diameter:  49 cm

Nota musical/Musical note:   Sol/G

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:  JHS MARIA Y JOSE  AÑO DE 1897

FUNDIDA POR J. LISTE EN ORAZO

Inscriptions:   JHS  MARY AND JOSEPH

YEAR 1897

SMELTED BY J. LISTE IN ORAZO