SAN CRISTOVO DO REAL

A igrexa de San Cristovo do Real está no Camiño Francés, no punto quilométrico 134,900

Podes escoitar as súas campás

La iglesia de San Cristovo do Real está en el Camino Francés, en el punto kilométrico 134,900

Puedes escuchar sus campanas

San Cristovo do Real church is on the French Way, at kilometre point 134,900

Listen to the bells

As campás da Igrexa de SAN CRISTOVO DO REAL

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE SAN CRISTOVO DO REAL           SAN CRISTOVO DO REAL CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:  GENARO BLANCO

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1878

Altura/Heigth: 65 cm

Diámetro/Diameter:  74 cm

Nota musical/Musical note:  Fa/F

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:      JHS MARIA Y JOSE SAN CRYSTOBAL ROGAD POR NOSOTROS  AÑO D 1878

        HICOSE SDO CURA DN NICOLAS L RAMOS LOPEZ  GENARO BLANCO ME HYZO             

Inscriptions:   JHS, MARY AND JOSEPH

SAINT CRISTOBAL, PRAY FOR US

YEAR 1878

MADE BEING A PRIEST NICOLÁS L. RAMOS LÓPEZ

GENARO BLANCO MADE ME

Fabricante/Manufacturer:  JUAN MARÍA DE LA SOTA

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1895

Altura/Heigth:  56 cm

Diámetro/Diameter:   62 cm

Nota musical/Musical note:   Mib/Eb

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:      JHS MARIA Y JOSE  AÑO D 1895  Juan Mª de la Sota me hizo LUGO             

Inscriptions:  JHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1895

JUAN MARÍA DE LA SOTA MADE ME

LUGO