SAN DOMINGOS DE BONAVAL (SANTIAGO)

A igrexa do convento de San Domingos de Bonaval está na cidade de Santiago de Compostela, no punto quilométrico 0,550 do Camiño Francés. Tamén se atopa aquí o Museo do Pobo Galego

Escoita as suas campás

La iglesia del convento de San Domingos de Bonaval está en la ciudad de Santiago de Compostela, en el punto kilométrico 0,550 del Camino de Santiago. También se encuentra aquí el Museo do Pobo Galego.

Escucha sus campanas

The church of the convent of San Domingos de Bonaval is in the city of Santiago de Compostela, at kilometer point 0.550. The Museo do Pobo Galego is also located here

Listen to their bells

VISTAS DENDE O CAMPANARIO

VISTAS DESDE EL CAMPANARIO                  VIEW FROM THE BELL TOWER

As campás da Igrexa de SAN DOMINGOS DE BONAVAL

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE SAN DOMINGOS DE BONAVAL                  SAINT DOMINGOS OF BONAVAL CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:  JUAN LISTE

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1858

Altura/Heigth:   72 cm

Diámetro/Diameter:   78 cm

Nota musical/Musical note:   Re/D

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   IHS NRA SENORA DEL ROSARIO   SE HIZO A ESPENSAS DE SU YLUSTRE COFRADIA NVMERARIA EN EL AÑO DE 1858    JVAN LISTE ME HIZO EN ORAZO

Inscriptions:    IHS…………..

Fabricante/Manufacturer:  LISTE

Ano de fabricación/Manufacturing year: 1900

Altura/Heigth:   52 cm

Diámetro/Diameter:   58 cm

Nota musical/Musical note:  Si/B

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   JHS MARIA Y JOSE  ANO D 1900   FUNDIDA POR J. LISTE EN ORAZO

Inscriptions:    JHS MARY AND JOSEPH  YEAR 1900   FOUNDED BY J. LISTE IN ORAZO