SAN LÁZARO (SANTIAGO)

Igrexa de San Lázaro, en  Santiago de Compostela

Escoita as badaladas das súas campás

Iglesia de  San Lázaro, en Santiago de Compostela

Escucha sus campanas

Saint Lazarus church, in Santiago de Compostela

Listen to the bells

As campás da Igrexa de SAN LÁZARO

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE SAN LÁZARO                     SAINT LAZARUS CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:   JUAN LISTE

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1851

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   La/A

Estado/Condition:   en uso/In use

Inscricións:   JHS MARIA Y JOSE  AÑO DE 1851 JVAN LISTE MEYZO EN ORAZO

Inscriptions: JHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1851

JUAN LISTE MADE ME IN ORAZO

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1956

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Sol #/G #

Estado/Condition:   en uso/In use

Inscricións:   IHS Mª Y JOSE  AÑO DE 1956

Inscriptions:   IHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1956