SAN LÁZARO (SARRIA)

Igrexa de San Lázaro, no Camiño Francés,  en Sarria

Iglesia de San Lázaro, en el Camino Francés,  en Sarria

Saint Lazarus church, on the French Way,  in Sarria

A campá da Igrexa de SAN LÁZARO

LA CAMPANA DE LA IGLESIA DE  S. LÁZARO                                        SAINT LAZARUS CHURCH BELL

Fabricante/Manufacturer:   BLANCO

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1923

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:   JHS Y MARIA  AÑO DE 1923   DEDICADA ALOS DEVOTOS DE STA LUCIA Y SN LAZARO

                                       BLANCO ME HIZO  MONFORTE

Inscriptions:   JHS Y MARIA  YEAR 1923

DEDICATED TO THE DEVOTEES OF STA LUCIA AND SN LAZARO

BLANCO MADE ME  MONFORTE