A igrexa de San Nicolás está en Portomarín. Temporalmente non é posible o acceso ás campás

La iglesia de San Nicolás está en Portomarín. Temporalmente no es posible el acceso a las campanas

Saint Nicholas church is located in Portomarín. Temporarily it is not possible to access the bells