SAN PEDRO (PORTOMARÍN)

Igrexa de San Pedro en Portomarín

Escoita as badaladas

Iglesia de San Pedro en Portomarín

Escucha sus campanas

Saint Peter’s church in Portomarín

Listen to the bells

As campás da Igrexa de San pedro

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO                                  SAINT PETER CHURCH BELLS

Fabricante/manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1814

Altura/Heigth:   45 cm

Diámetro/Diameter:   53 cm

Nota musical/Musical note:  Mi b/E b

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:   IHS MARIA Y JOSEF  AÑO DE 1814

Inscriptions: IHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1814

Fabricante/manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1831

Altura/Heigth:   44 cm

Diámetro/Diameter:   49 cm

Nota musical/Musical note:  Fa/F

Estado/Condition:  en uso/in use

 

Inscricións:      IHS MARIA Y JOSE  AÑO DE 1831

                                                         SN PEDRO

Inscriptions: IHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1831