MELIDE SAN ROQUE

A igrexa de San Roque, en Melide, está no punto kilométrico 52,726 do Camiño de Santiago

La iglesia de San Roque, en Melide, está en el punto kilométrico 52,726 del Camino de Santiago

Saint Rocco’s church, in Melide, is at kilometre 52,726 of the Saint James Way

As campás da Igrexa de S. ROQUE

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE S. ROQUE                                        SAINT ROCCO’S CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1895

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:   JHS MARIA Y JOSE  1895  A EXPENSAS DEL PUEBLO

Inscriptions:   JHS, MARY AND JOSEPH

1895

AT THE EXPENSES OF THE VILLAGE

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1879

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:   JHS MARIA Y JOSE  AÑO DE 1879

Inscriptions:   JHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1879