SAN XIL

Igrexa de San Xil de Carballo, no punto quilométrico 127,770 do Camiño Francés

Escoita as badaladas da campá de San Xil

Iglesia de San Xil de Carballo, en el punto kilométrico 127,770 del Camino Francés

Escucha la campana  de San Xil

Saint Xil de Carballo church, at kilometre  127,770 of the French Way

Listen to the bell

A campá da Igrexa de San Xil

LA CAMPANA DE LA IGLESIA DE SAN XIL                                  SAN XIL CHURCH BELL

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:     Lab/Ab

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións á vista:      I h S          (sen acceso á campá)

Inscriptions:   I h S   (without any access to the bell)