SAN XOÁN DO ALTO

A igrexa de San Xoán do Alto está a carón do Camiño Primitivo, no punto quilométrico 92,500

Escoita as badaladas das súas campás

La iglesia de San Xoán do Alto está al lado del Camino Primitivo, en el punto kilométrico 92,500

Escucha sus campanas

San Xoán do Alto church  is next to the Primitive Way, at  kilometre point 92,500

Listen to the bells

As campás da Igrexa de SAN XOÁN DO ALTO

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE SAN XOÁN DO ALTO                                 SAN XOÁN DO ALTO CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  2003

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:  Si b/B b

Estado/Condition:  en uso/in use

Inscricións:   SAN JUAN DEL ALTO  

… DE VICENTE REBOREDO   AÑO 2003

Inscriptions:   SAN XOÁN DO ALTO

…DE VICENTE REBOREDO

AÑO 2003

Fabricante/Manufacturer:   BLANCO (MONFORTE)

Ano de fabricación/Year of manufacture:   1920

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Mi b/E b

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:   JHS Y MARIA   AÑO 1920

                      BLANCO ME HIZO MONFORTE

Inscriptions:   JHS AND MARY

YEAR 1920

BLANCO MADE ME

MONFORTE