SAN XIAO DO CAMIÑO

A igrexa de San Xiao do Camiño está no punto quilométrico 63,700 do Camiño Francés

Escoita a súa campá

La iglesia de San Xiao do Camiño está en el punto kilométrico 63,700 del Camino Francés

Escucha su campana

San Xiao do Camiño church is at kilometre 63,700 of the French Way

Liste to the bell

A campá da Igrexa de SAN Xiao

LA CAMPANA DE LA IGLESIA DE SAN XIAO                                  SAN XIAO CHURCH BELL

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:   1812

Altura/Heigth:   43 cm

Diámetro/Diameter:   47 cm

Nota musical/Musical note:   Mi

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:    IHS MARIA Y JOSEF AÑO DE 1812

Inscriptions: IHS, MARY AND JOSEPH

YEAR 1812