CAPELA DE SANTA IRENE

A capela de Santa Irene está no concello do Pino, no punto quilométrico 22,644 do Camiño de Santiago

Escoita as badaladas da súa campá

La capilla de Santa Irene está  en el ayuntamiento de de O Pino, en el punto kilométrico 22,644 del Camino de Santiago

Escucha su campana

Saint Irene’s chapel is placed in O Pino township, at kilometre 22,644 of the St James Way

Listen to the  bell

As campás da capela de Santa Irene

LA CAMPANA DE LA CAPILLA DE SANTA IRENE                                  SAINT IRENE’S CHAPEL BELL

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:

Altura/Heigth:

Diámetro/Diameter:

Nota musical/Musical note:   Do #/C #

Estado/Condition:

Inscricións: Sen inscricións

Inscriptions: There aren’t