SANTA MARIÑA (SARRIA)

A igrexa de Santa Mariña está na vila de Sarria

Das seis campás, catro están en uso. Escoita as badaladas

La iglesia de Santa Mariña está en la villa de Sarria

De las seis campanas, cuatro están en uso. Escucha sus campanadas

SaInt Marine’s church is in the village of Sarria.  Only four bells of six are in good conditions

Listen to the bells

As campás da Igrexa de SANTA MARIÑA

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE SANTA MARIÑA                                 SAINT MARINE’S CHURCH BELLS

Fabricante/Manufacturer:  JOSÉ CUERVO

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1885

Altura/Heigth:  60 cm

Diámetro/Diameter:  66 cm

Nota musical/Musical note:   Do#/C #

Estado/Condition:   en uso, afectada por excrementos de aves/in use, affected by bird dungs

Inscricións:  DEDICADA A SANTA MARINA

ADQUIRIDA POR LA TESTAMENTARIA DE D. JUAN M. LOPEZ PRO QUE FUE DE SARRIA JOSE CUERVO ME HIZO EN 1885

Inscriptions:  DEDICATED TO SAINT MARINE

ACQUIRED BY THE JUAN M. LÓPEZ PRO TESTAMENTARY, WHO WAS FROM SARRIA

JOSÉ CUERVO MADE ME IN 1885

Fabricante/Manufacturer:  JOSE CUERVO

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1885

Altura/Heigth:  53 cm

Diámetro/Diameter:  61 cm

Nota musical/Musical note:   Do/C

Estado/Condition:  en uso, afectada por excrementos de aves/in use, affected by bird dungs

Inscricións:  DEDICADA A LA INMACULADA CONCEPCION DE LA VIRJEN MARIA  ADQUIRIDA POR LA TESTAMENTARIA DE D. JUAN M. LOPEZ PRO QUE FUE DE SARRIA JOSE CUERVO ME HIZO EN 1885

Inscriptions:   DEDICATED TO THE IMMACULATE CONCEPTION OF THE VIRGIN MARY

ACQUIRED BY  JUAN M. LÓPEZ PRO TESTAMENTARY, WHO WAS FROM SARRIA

JOSÉ CUERVO MADE ME IN 1885

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1824

Altura/Heigth:  51 cm

Diámetro/Diameter:  56 cm

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:  mal son, non usada/bad sound, unused

Inscricións: JHS MARIA Y JOSE FULGUERE TEMPESTTE

AÑO DE 1824

Inscriptions:   JHS, MARY AND JOSEPH

LIGHTNING AND STORM

YEAR 1824

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Manufacturing year:  1808

Altura/Heigth: 44 cm

Diámetro/Diameter: 46 cm

Nota musical/Musical note:

Estado/Condition:  raxada/cracked

Inscricións:   … JOSE  … 1808

Inscriptions:  …. JOSEPH … 1808

As campás das horas da Igrexa de SANTA MARIÑA

LAS CAMPANAS DE LAS HORAS DE LA IGLESIA DE SANTA MARIÑA                   THE SANTA MARIÑA CHURCH BELLS OF THE HOURS

Fabricante/Manufacturer:

Ano de fabricación/Year of menufacture:   1818

Altura/Heigth:  70 cm

Diámetro/Diameter:  76 cm

Nota musical/Musical note:   Do/C

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:  JHS SANTA MARIA MADALENA SANTA BARBARA ORATE PRONOBIS  AÑO D 1818

Inscriptions:   JHS SANTA MARIA MADALENA SANTA BARBARA PRAY FOR US YEAR 1818

Fabricante/Manufacturer:  JOSÉ CUERVO

Ano de fabricación/Year of manufacture:  1884

Altura/Heigth:  44 cm

Diámetro/Diameter:  46 cm

Nota musical/Musical note:   Fa #/F #

Estado/Condition:   en uso/in use

Inscricións:     JESUS MARIA Y JOSE

                 JOSE CUERVO ME HIZO EN 1884

Inscriptions: JESUS MARIA AND JOSE   JOSE CUERVO MADE ME IN 1884